Teori og praksis er en åpen praksis som opererer der våre bygde omgivelser møter representasjon og kritikk. Teori og praksis er åpen for samarbeider og endring og velkomner nye tanker og ideer samt diskusjoner og kritikk. Teori og praksis ønsker samtidig åpne opp for nye stemmer og tanker om våre bygde omgivelser. Teori og praksis tilbyr rådgivning, kritikk, forskning, undervisning, publikasjons- og utstillingsprosjekter innenfor arkitektur og urbanisme.

Teori og praksis ble startet i 2012 av Gunvor Bakke Kvinlog, Mathias Kempton og Anders Rubing og drives siden 2019 av Anders Rubing.

Teori og praksis is an open practice operating where our built environment meets representation and critique. The practice is open to collaboration and change and welcomes criticism, dialogue, and new thoughts and ideas. Simultaneously, Teori og praksis attempts to open the field for new voices and thoughts on our built environment. Teori og praksis does consultancy work, criticism, educational, research, curatorial, and publishing projects on architecture and the urban.

Teori og praksis was founded in 2012 by Gunvor Bakke Kvinlog, Mathias Kempton and Anders Rubing and is since 2019 run by Anders Rubing.