Teori og praksis opererer der de bygde omgivelsene møter kritikk, skrift og samtale. Teori og praksis ønsker velkommen nye ideer, diskusjoner og kritikk. Teori og praksis ønsker samtidig åpne opp for nye stemmer og tanker om våre bygde omgivelser og er alltid åpent for samarbeid i forskjellige konstellasjoner. For Teori og praksis er kultur, politikk, økonomi og levd liv produsert av arkitektur, byer og landskap del av den samme arkitekturen, byene og landskapene.
Teori og praksis tilbyr rådgivning, kritikk, forskning, undervisning, publikasjons- og utstillingsprosjekter innenfor arkitektur og urbanisme.

Teori og praksis ble startet i 2012 av Gunvor Bakke Kvinlog, Mathias Kempton og Anders Rubing og drives siden 2019 av Anders Rubing.

Teori og praksis operates where our built environment meets critique, text, and dialogue. The practice welcomes criticism, discussion, and new thoughts and ideas. Simultaneously, Teori og praksis attempts to open the field for new voices and thinking on our built environment. Teori og praksis is always open to new collaborations in different constellations. For Teori and praksis, the culture, politics, economy, and lived life the architecture and cities produce are integral parts of the same architecture and cities. Teori og praksis does consultancy work, criticism, educational, research, curatorial, and publishing projects on architecture and the urban.

Teori og praksis was founded in 2012 by Gunvor Bakke Kvinlog, Mathias Kempton and Anders Rubing and is since 2019 run by Anders Rubing.